Pravila nagradnog natječaja – veljača

Pravila nagradnog natječaja “Osvoji majice” Brodomerkur d.d. Split.

UVODNE ODREDBE
ČLANAK 1
Brodomerkur d.d. Solinska 47, Split, OIB 33956120458 (u daljnjem tekstu organizator) organizira nagradni natječaj “Osvoji majice za ekipu” (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj)

ČLANAK 2
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na na službenoj web stranici organizatora (https://www.brodomerkur.hr/) i bit će dostupna na za cijelo vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

ČLANAK 3
Svrha nagradnog natječaja je promocija brenda tvrtke Brodomerkur Split, i unapređenje njihove prodaje.

TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
ČLANAK 4
Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 11. veljače u 12:00 do 21. veljače 2022. godine do 23:59 sati na službenoj facebook stranici (https://www.facebook.com/brodomerkur) i instagram stranici (https://www.instagram.com/brodomerkur_dd/) (na cijelom području Republike Hrvatske.

VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR
ČLANAK 5
Ukupna vrijednost nagradnog fonda u protuvrijednosti iznosi 5000 kn a sastoji se od:
100 x Brodomerkur majica.

PRAVO SUDJELOVANJA
ČLANAK 6
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: sudionici). Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnom natječaju jedino ako zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže s ovim pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni dobitnik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili skrbnika.

NAČIN SUDJELOVANJA
ČLANAK 7
Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je izvršavanje zadatka zadanog na facebook i instagram objavi https://www.facebook.com/brodomerkur https://www.instagram.com/brodomerkur_dd/. Zadatak se sastoji od ostavljanja komentara na objavi na facebook ili instagram stranici. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi. Zadatak se sastoji od toga da korisnici napišu u komentaru što će raditi u našim majicama. Najšaljivijih 20 komentara osvaja nagradu.

ODABIR DOBITNIKA
ČLANAK 8
Pobjednici nagradnog natječaja biti će odabrani odlukom komisije od 3 osobe, koju sastavlja organizator, a o tijeku izvlačenja bit će sastavljen zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime dobitnika (sa facebooka), te naziv i vrijednost nagrade.

OBJAVA DOBITNIKA
ČLANAK 9

Dobitnici će biti objavljeni u petak 25. veljače 2022. na službenoj facebook stranici (https://www.facebook.com/brodomerkur).
Dobitnik koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade (e-mail adresu koju je predao u prijavi na natječaj; ime i prezime, adresu, te ostale osobne podatke potrebne za dostavljanje nagrade) gubi pravo na nagradu, a organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika. Nagrade se preuzimaju na prodajnim mjestima Brodomerkur.hr

DISKVALIFIKACIJA
ČLANAK 10
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučaju da sudionik krši ova pravila.

PUBLICITET
ČLANAK 11
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova pravila ovog te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

POREZI
ČLANAK 12
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom nagradnom natječaju.

RJEŠAVANJE SPOROVA
ČLANAK 13
U slučaju spora između organizatora i sudionika nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
ČLANAK 14
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici pristaju da organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom nagradnom natječaju.
Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.
Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.
Sudionik nagradnog natječaja ima pravo tijekom nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
ČLANAK 15
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/brodomerkur).

Share this post