Poziv za glavnu skupštinu

Poziv za glavnu skupštinu

Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje:

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU BRODOMERKUR d.d.
koja će se održati 14. listopada 2021.g. u Poslovnoj sali (I.kat) tvrtke Saponia d.d.,
M.Gupca 2, Osijek s početkom u 13,00 sati

Dnevni red i odluke pogledajte ovdje.

Share this post