Poziv za glavnu skupštinu 08-2023

Poziv za glavnu skupštinu 08-2023

Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje:

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU BRODOMERKUR d.d.
koja će se održati 04. kolovoza 2023.g. u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Solinska 47

s početkom u 11 sati.

Dnevni red i odluke pogledajte OVDJE.

Na slijedećim poveznicama preuzmite Obrasce:

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

PUNOMOĆ

Share this post