Financijska izvješća

Poziv za glavnu skupštinu

Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje: POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU BRODOMERKUR d.d.koja će se održati 14. listopada 2021.g. u Poslovnoj sali (I.kat) tvrtke Saponia d.d.,M.Gupca 2, Osijek s početkom u 13,00...

Financijska izvješća

BRODOMERKUR d.d.Uprava Društva Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINUBRODOMERKUR d.d.koja će se održati 29.rujna 2021.g. u Poslovnoj sali (I.kat) tvrtke Saponia d.d.,M.Gupca 2, Osijek s početkom u 13,05...